• pizap.com14351511947931

 • pizap.com14351511636351

 • pizap.com14346179868161front

 • pizap.com14352288376421

 • pizap.com14352238566061

 • pizap.com14352237699671

 • pizap.com14352237156921

 • pizap.com14351512769981

 • pizap.com14351512312891 

 • pizap.com14352296086421

 • pizap.com14352293449341

 • pizap.com14352288706991

Guestbook

guestbook-3

Sign Our Guestbook

Welcome

Gaelic

Anns an Lùnastal 2011 bha sinn air ar dòigh nuair a ghluais sinn a-steach gu togalach ùr, le na goireasan as fheàrr a gheibhear airson ionnsachadh agus teagasg. Tha an togalach air fìor mholadh fhaighinn bho luchd-tadhail agus tha sinn cinnteach gum bi an àrainneachd ùr seo a’ brosnachadh agus a’ misneachadh sgoilearan agus luchd-obrach. Gun teagamh tha an sgoil làn uidheamaichte agus freagarrach do sgoilearan na sgìre airson iomadh bliadhna ri teachd.

English

In August 2011 we were delighted to move into a wonderful new state-of-the-art school which provides first-class facilities for learning and teaching. The building has received wonderful comments from the many visitors we have had and we are sure our new environment for learning will encourage and inspire pupils and staff on a daily basis. The school is definitely very well equipped to serve the pupils of the area well into the 21st century.

School Events

Fri Mar 02 @08:00 -
P5/6 Assembly
Wed Mar 14 @17:30 - 09:00PM
P6/7 Rowing Sports Festival
Thu Mar 15 @08:00 - 05:00PM
Euroquiz
Fri Mar 30 @03:10 - 05:00PM
School closes 3.10pm
Fri Mar 30 @08:00 - 05:00PM
P3-5 Easter Assembly