Print

GMU P1 - 3

on .

Spòrs

A' dèanamh spòrs le Miss Ross a bha còmhla leinn anns am Faoilleach airson mìos.

Proiseact

Ag obair air am proiseact mu dheidhinn na planaidean agus na rionnagan.

Slàinte

Ag ionnsachadh cho cudthromach sa tha e a bhi ag ithe measan agus glasraich airson a' cumail fallain.

Dh'feuch sinn rudan nach do chord rinn cuideachd!

Saidheans

Bha sinn ag obair air pròbadh anna saidheans. Chòrd am probadh seo ris a h-uile duine.

Tha sinn air a bhi a' dèanamh sgrìobhadh agus ealain ceangailte ris am proiseact againn cuideachd.