Print

GMU 1-2

MRS MUNRO-MACLEOD AND GMU 1/2

  
Fàilte gu Clas 1

Finlay, Luke, Calum Alec, Aonghas Iain, Ethan

Mary, Kate, Lydia, Ria, Lesley agus Esther


Tha diùdo a’ còrdadh ris a' chlas air fad.


Bidh sinn a’ faighinn an cothrom a bhi a’ dèanamh dannsa a h-uile seachdain. 

Bidh sinn air Strictly Come Dancing fhathast!!


p9200002 
p9200004 p9200005

Seall agus innis 


pa020016
img 5003      img 5011      img 5017

Cumail ar làmhan glan. 


 img 5098  img 5097
img 5093  img 5094  img 5096

Ealain aig clas 2 


img 5619 img 5723

Bha Julia Donaldson ag innse sgeulachd ‘An Gruffalo’ don sgoil gu leir. 

Leugh Tormod Caimbeul an sgeulachd agus bha Julia agus an duine aice ga chleasaidheachd.